marți, 14 iulie 2009

Petrolul este al nostru....DOAR NUMELE

Astăzi va fi semnat Protocolul prin care toate mărcile OSIM din jurul mărcii “Petrolul”, care au apartinut FSLI Petrom, vor intra în patrimoniul Primăriei Ploiesti. 21 de consilieri locali au aprobat luni, într-o o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, forma acestui protocol, cu destule emoţii. Noutăţile de ultimă oră sunt:

- noua echipă a oraşului se va numi Petrolul şi va evolua, în sezonul viitor, în liga a doua;

- SC FC Petrolul rămâne cu actualul acţionariat, dar cedează numele şi managementul Primăriei, care va conduce echipa printr-un Consiliu de Adminstraţie;

- noul Consiliu de Administratie al echipei va fi format din Tiberiu Baroian (preşedinte), Paul Palaş de la PDL si Gabriel Ionescu de la PSD;

- dacă cei de la SC FC Petrolul renunţă la parteneriatul cu Primăria, pierd marca în favoarea acesteia şi vor achita daune de un milion de euro;

- dacă Primăria renunţă, va fi obligată sa le plateasca actualilor acţionari ai echipei milionul de euro;

- tranzacţia finală va avea loc anul viitor, nu mai devreme de data de 30 august 2010, pentru a aştepta finalizarea controlului fiscal desfăşurat de ANAF la club;

- actualii acţionari se obligă să achite eventualele datorii şi salariile fotbaliştilor;

- vânzarea de jucători se va face prin acordul ambelor părţi;

- o cotă de 2% din acţiunile clubului va reveni unei asociaţii a suporterilor; sursa www.phonline.ro


Mai jos puteti citi documentul care va fi semnat astazi: preluat de pe www.patraru.ro

PROTOCOL
Intre LUCA LIVIU, BERCEA FLORIN, ALEXANDRU EDUARD, FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE ŞI INDEPENDENTE PETROM
ŞI:
S.C. HALE SI PIETE S.A.
Incheiat Astăzi…….
Intre:
LUCA LIVIU, cetatean roman, (cu date complete de identificare) (denumit în continuare: „Actionar 1 al SC FC Petrolul SA Ploiesti”)
ŞI:
BERCEA FLORIN cetatean roman, (cu date complete de identificare) (denumit în continuare: „Actionar 2 al SC FC Petrolul SA Ploiesti”)
ŞI:
ALEXANDRU EDUARD cetatean roman, (cu date complete de identificare) (denumit în continuare: „Actionar 3 al SC FC Petrolul SA Ploiesti”)
SI:
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE ŞI INDEPENDENTE PETROM entitate cu personalitate juridica, conform …………., inregistrata fiscal sub nr……, cu sediul în……reprezentant legal prin domnul….
(denumit în continuare: „Actionar 4 al SC FC Petrolul SA Ploiesti”)

(Actionarul 1, Actionarul 2, Actionarul 3 si Actionarul 4 denumiti in continuare colectiv: „Actionarii”)
ŞI:
S.C. HALE SI PIETE S.A., persoana juridica de drept privat roman cu sediul în Ploieşti, str. Griviţei nr. 15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J29/496/1991, CUI 1356295, reprezentată prin domnul Valentin Spânu, având funcţia de director general
(denumită în continuare: „Hale si Piete ”)
numite în prezentul contract „Partea” sau în mod colectiv „Părţile”
PREAMBUL
Avand in vedere faptul ca:
(A) Actionarii detin calitatea de actionarii ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. PLOIEŞTI, societate comercială pe acţiuni organizată şi functionând conform legilor din România, cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 41, Bl. 46F3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/270/1999, având cod fiscal R11655790, având ca obiect principal de activitate activităţi ale bazelor sportive („Societatea”);
(B) În prezent, structura de acţionari a Societăţii este următoarea:
LUCA LIVIU deţine o acţiune, cu o valoare nominală de 10 lei si o valoare totala de 10 RON, reprezentând 0,001 la sută din capitalul social al Societatii;
BERCEA FLORIN deţine o acţiune, cu o valoare nominală de 10 lei si o valoare totala de 10 lei, reprezentând 0,001 la sută din capitalul social al Societatii;
ALEXANDRU EDUARD deţine o acţiune, cu o valoare nominală de 10 lei si o valoare totala de 10 lei, reprezentând 0,001 la sută din capitalul social al Societatii;
F.S.L.I. PETROM deţine 97.032 acţiuni, cu o valoare nominală de 10 lei si o valoare totala de 970.320 lei, reprezentând 99,996 la sută din capitalul social al Societatii;
LIGA ASOCIATIILOR DIN PETROL deţine o acţiune, cu o valoare nominală de 10 RON si o valoare totala de 10 lei, reprezentând 0,001 la sută din capitalul social al Societatii;
(C) In patrimoniul Actionarului 4 (F.S.L.I. Petrom) se regasesc marcile:
FC PETROLUL PLOIESTI, marca individuala combinata, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2006 09867,
FC PETROLUL PLOIESTI 1924, marca individuala combinata, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2006 09869,
FOTBAL CLUB PETROLUL, marca individuala verbala, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2006 10057,
PETROLUL PLOIESTI, marca individuala combinata, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2007 02960,
PETROLUL 52, marca individuala verbala, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2007 06696,
PETROLUL 95, marca individuala verbala, depozit national reglementar (d.n.r.) M 2007 06697,
numite in scopul acestui Protocol (Marcile), iar acestea vor face obiectul unei instrainari prin vanzare (Contractul de cesiune de marci) catre Municipiul Ploiesti, in calitatea sa de unic actionar al Hale si Piete.
(D) Actionarii, Liga Asociatiilor Sportive din Petrol (L.A.S.P.), Hale si Piete, Municipiul Ploiesti si Societatea, (Parti interesate) au in vedere incheierea unei tranzactii (Tranzactia) avand ca obiect achizitia de catre SC Hale si Piete SA a 98% din Actiunile de Vanzare precum si achizitia de catre Municipiul Ploiesti a Marcilor, sens in care se vor incheia concomitent documentele Tranzactiei ce insumeaza Protocolul, Contractul de cesiune de marci si contractul de licenta exclusiva a marcilor (Contractul de licenta exclusiva).
(E) Partile convin ca toate documentele Tranzactiei, incheierea, realizarea si/sau executarea acestora sunt interdependente, fiind incheiate unul in considerarea celuilalt si producandu-si efectele in stransa legatura.
(F) Exista Hotararea Adunarii Generale a Societatii si a organelor deliberative ale Actionarului 4 persoana juridica a Societatii privind:
(i) diminuarea capitalului social al Societatii la o valoare apropiata de valoarea minima prevazuta de legea aplicabila, respectiv la suma de 116.443,2 lei, insemnand o valoare nominală de 1,2 lei/actiune, conform Hotararii AGEA a Societatii din data de 08.04.2009;
(ii) intentia Actionarului 4, persoana juridica de instrainare prin vanzare a participatiei detinute in cadrul Societatii
(G) Exista Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr….., adoptata la data de ….., in calitatea sa de actionar unic al Hale si Piete, cu privire la incheierea si executarea documentelor Tranzactiei.
(H) La data semnarii Protocolului, Societatea face obiectul unei inspectii fiscale totale, control de fond initiat de catre Agentia Nationala a Finantelor Publice ( Controlul A.N.A.F.), avand drept obiectiv si controlul legalitatii actelor incheiate de catre Societate (Conventii civile) cu jucatorii legitimati de catre aceasta.
(I) Exista posibilitatea constatarii de catre Controlul A.N.A.F. a unui prejudiciu adus bugetului de stat, avand in vedere interpretarea Controlului A.N.A.F privind Conventiile civile, ce sunt asimilate de catre A.N.A.F. contractelor individuale de munca, si care ar da nastere la obligativitatea Societatii de plata a sumelor aferente contributiilor datorate bugetului de stat.
(J) Actionarii doresc să vândă iar Hale si Piete doreşte să cumpere de la Actionari Acţiunile Societatii, reprezentand cel putin 98% din capitalul social al Societatii (Actiunile de vanzare) , în conformitate cu prevederile prezentului Protocol.
(K) In scopul incheierii Protocolului si a Contractului de vanzare – cumparare a Actiunilor de Vanzare (Contractul) la data incheierii Protocolului se deruleaza un audit financiar initiat de catre Municipiul Ploiesti (Auditul financiar) in calitatea sa de actionar unic al Hale si Piete.
(L) Actionarii semnatari doresc sa instraineze restul participatiei la capitalul social al Societatii catre o asociatie a suporterilor FC Petrolul SA Ploiesti ce va fi constituita anterior.

Partile au convenit incheierea prezentului protocol (Protocolul) in termenii si conditiile mai jos – mentionate

(2). OBIECTUL PROTOCOLULUI
2.1. Promisiunea bilaterala de vânzare şi cumpărare de actiuni
Obiectul prezentului Protocol îl constituie promisiunea bilaterala de vanzare, respectiv cumparare si transferul dreptului de proprietate de la Actionari către Hale si Piete asupra Actiunilor de vanzare, insumand un număr de actiuni, cu o valoare nominală rezultata in urma diminuarii de 1,2 lei, ce reprezinta cel putin 98% din capitalul social al Societăţii, în condiţiile şi termenii acestui Protocol.
Actiunile de vanzare, obiect al Protocolului, sunt înregistrate în Registrul Actionarilor Societăţii, potrivit confirmărilor Actionarilor si vor face obiectul Contractului de vanzare-cumparare al Actiunilor de vanzare ce se va incheia in termenii si conditiile Protocolului.

(3) TERMENII SI CONDITIILE INCHEIERII CONTRACTULUI
3.1. Obligaţia Partilor de incheiere si executare a Contractului de vanzare-cumparare a Actiunilor de vanzare (Contractul) se afla sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii (Conditiile) pana la sau la data incheierii Contractului si sunt pentru beneficiul exclusiv al Partilor:
3.2. Conform intelegerii partilor Contractul se va incheia:
(i) in termen de 90 de zile de la data finalizarii Controlului A.N.A.F., dar nu mai devreme de 30.08.2010, in conditiile in care Controlul A.N.A.F. nu stabileste in sarcina Societatii obligatia acesteia de plata catre bugetul de stat/asigurarilor sociale a sumelor reprezentand contravaloarea obligatiilor legale ca urmare a asimilarii de catre A.N.A.F. a Conventiilor civile ca si contracte individuale de munca si/sau altor sume stabilite in sarcina Societatii de catre ANAF
(ii) in termen de 90 zile de la data obtinerii de catre Societate a unei hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila prin care se dispune admiterea contestatiei Societatii impotriva masurii luate de catre Controlul A.N.A.F. privind obligarea Societatatii la plata sumelor reprezentand obligatii bugetare derivate din Conventiile civile asimilate contractelor de munca, si/sau altor sume stabilite in sarcina Societatii de catre ANAF, dar nu mai devreme de 30.08.2010.
(iii) in termen 90 de zile, dar nu mai devreme de 30.08.2010 ca urmare a indeplinirii oricareia dintre Conditiile prevazute la pct. (i) si (ii) si ca urmare a:
prezentarii de catre Societate a situatiilor sale financiare intocmite conform legii aplicabile pana la data incheierii Protocolului
efectuarii/finalizarii de catre Hale si Piete sau de catre actionarul sau – Municipiul Ploiesti a Auditului financiar, aflat in curs de desfasurare la data incheierii Protocolului, audit din care sa rezulte faptul ca la data incheierii Protocolului Societatea nu inregistreaza datorii fata de bugetul de stat si/sau terte persoane fizice sau juridice, sau in cazul existentei unor datorii, acestea au fost achitate de catre Actionari conform solicitarii Societatii.
In situatia in care Actionarii considera ca fiind nereale concluziile Auditului financiar, partile vor numi de comun acord o societate de audit neutra pentru interpretarea concluziilor raportului intocmit in baza controlului financiar si/sau efectuarea unei noi expertizari/auditari financiare.
(iv) cu conditia numirii de catre Actionari a membrilor Consiliu de Administratie in baza propunerilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
(v) cu conditia majorarii numarului de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii de la 3 la 7 membri, numiti la propunerea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
(vi) cu conditia ca Actionarii Societatii sa nu schimbe numarul si/sau componenta Consiliului de Administratie fara acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. In situatia in care Actionarii Societatii schimba componenta Consiliului de Administratie fara acordul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti isi gaseste aplicarea dispozitiile art. 6 – Clauza finala din Contractul de cesiune de marci – document al Tranzactiei, respectiv dreptul de proprietate asupra Marcilor ramane definitiv dobandit de catre Municipiul Ploiesti.

4). PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
4.1. Preţul de cumpărare
(i) Conform înţelegerii părţilor, vânzarea Actiunilor de vanzare se va face la valoarea nominala a acestora, respectiv 1,2 lei/actiune, astfel cum aceasta valoare va rezulta ca urmare a inregistrarii de catre Societate a mentiunilor privind diminuarea de capital, conform Hotararii AGEA a Societatii din data de 08.04.2009, anexata prezentului Protocol.
(ii) In situatia in care, de la momentul semnarii Protocolului si pana la momentul semnarii Contractului, Actionarii sustin financiar, prin intermediul unor finantari, activitatea Societatii, cu exceptia sumelor alocate pentru plata drepturilor ce rezulta din conventiile civile/contractele de munca ale jucatorilor din anexa nr… , sumele achitate in acest scop de catre Actionari vor fi platite integral de Hale si Piete alaturi de pretul de cumparare.

4.2. Modalităţile de plată a preţului
Preţul de cumpărare conform art. 4.1 va fi achitat integral de către SC Hale si Piete SA Ploiesti catre Actionari, prin transfer bancar, in termenii si conditiile stabilite prin Contract.
(5). TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ASUPRA ACTIUNILOR DE VANZARE
Proprietatea asupra Actiunilor de vânzare se transmite de la Actionari la Hale si Piete cu toate drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru actionari de legislaţia română în vigoare şi de Contract, la data incasarii de catre Actionari a pretului Actiunilor de vanzare, conform Contractului.

(6) OBLIGATIILE PARTILOR
(i) Actionarii vor depune toate diligentele necesare pentru inregistrarea de catre Societate a mentiunilor privind diminuarea capitalului social, in scopul vanzarii Actiunilor de vanzare la pretul convenit conform art. 4 din Protocol.
(ii) Actionarii se obliga sa notifice Hale si Piete, in termen de 10 zile de la data finalizarii Conntrolului A.N.A.F. concluziile acestuia, in cazul in care nu se constata existenta unor obligatii de plata in sarcina Societatii sau de la obtinerea unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila, hotararea judecatoreasca prin care se dispune admiterea contestatiei Societatii impotriva masurii luate de catre Controlul A.N.A.F. privind obligarea Societatatii la plata sumelor reprezentand obligatii bugetare.
(iii) Hale si Piete se obliga sa comunice Actionarilor in termen de 30 zile de la data finalizarii Auditului sau financiar cu privire la situatia financiara a Societatii, concluziile acestuia cu privire la existenta sau inexistenta oricaror datorii ale Societatii fata de bugetul de stat si/sau terte persoane fizice sau juridice, altele decat cele determinate de catre Controlul A.N.A.F.
(iv) Actionarii se obliga sa achite la solicitarea Societatii, eventualele datorii, constatate in urma Auditului financiar initiat de Hale si Piete cu privire la situatia financiara a Societatii existenta la data semnarii Protocolului si ale carui concluzii au fost agreeate de catre Actionari.
(v) Sa incheie Contractul in termen de 90 zile ca urmare a indeplinirii Conditiilor prevazute de art. 3.2. din prezentul Protocol, dar nu mai devreme de 30.08.2010, in conditiile si termenii acestui Protocol.
(7) CLAUZE SPECIALE ALE CONTRACTULUI
Partile se obliga ca in cuprinsul Contractului sa se regaseasca in mod obligatoriu clauzele speciale (Clauzele Speciale) - din prezentul articol, stipulate in beneficiul exclusiv al partilor - in situatia in care partile convin ca la momentul semnarii Contractului acestea sunt de actualitate .
In scopul Protocolului si al Contractului care sunt incheiate in stricta interdependenta, Partile consimt ca terminologia folosita in acest articol desemneaza partile Protocolului, Cumparatorul insemnand Hale si Piete, iar Vanzatorii reprezentand Actionarii.
7.1. Clauzele speciale in beneficiul Actionarilor:
(a) Cumpărătorul se obligă să nu numească, aleagă, sau angajeze în orice formă permisă de legislaţia aplicabilă în cadrul conducerii administrative şi/sau excutive ale Societăţii sau în conducerea tehnică a echipei Societatii sau, dacă a angajat indiferent de modalitatea în care s-a realizat această angajare, să dispună încetarea imediată a raporturilor de muncă/colaborare, a oricărei persoane care a denigrat, calomniat sau a adus atingere, în orice mod, echipei. Părţile agrează şi convin că prezenta clauză se aplică persoanelor care au cauzat prejudicii echipei, Societatii şi/sau vânzătorilor prin săvârşirea uneia sau a mai multora din acţiunile anterior menţionate înainte de data semnării Contractului, sens în care vor identifica aceste persoane in anexa [] la Contract.
(b) Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze niciunul dintre drepturile federative ale jucătorilor de fotbal aflati sub contract cu Societatea, nominalizaţi în anexa nr [], fără a avea acordul expres al Vânzătorilor, acord ce va fi exprimat în forma prevăzută la anexa [] din Contract.
(c) Cumpărătorul se obligă să dea curs solicitării Vânzătorilor de înstrăinare a drepturilor federative ale jucătorilor de fotbal mentionati in anexa nr. [], aflati sub contract cu Societatea.
(d) Cumpărătorul recunoaşte şi se obligă să respecte contractul de reprezentare încheiat de către Societate cu un agent de jucători pentru jucătorii de fotbal nominalizaţi în anexa nr.[]., contract ce reprezinta anexa nr. [],
(e) Cumpărătorul recunoaşte deplina valabilitate şi se obligă să respecte şi să nu îndeplinească niciun act de natură a anula în tot sau în parte prevederile Hotărârii AGEA a Societăţii nr. [] din data de [], ce formează anexa nr. [] prin care Acţionarii Societăţii au hotărât ca transferul jucătorilor de fotbal mentionati la anexa [] să se facă cu titlu gratuit şi cu respectarea dispoziţiilor alin. (b) de mai sus.
(f) Cumpărătorul şi Societatea se obligă să înceapă tratativele cu Jucătorii de fotbal, nominalizaţi în anexa nr. [], privitoare la prelungirea valabilităţii contractelor încheiate de aceştia din urmă cu Societatea, cu minim 9 luni înainte de data expirării duratei de valabilitate a contractelor respectivilor Jucători de fotbal. În situaţia în care negocierile nu se finalizează prin semnarea unui nou contract în termen de maxim două luni de la data începerii negocierii, dar nu mai târziu de 7 luni înainte de expirarea contractului, Cumpărătorul se obligă să informeze pe Vânzători despre această situaţie. Informarea se va realiza prin transmiterea unei adrese, la data la care mai sunt 7 luni până la expirarea perioadei de valabilitate a contractului cu jucătorul de fotbal, către Vânzători în forma ataşată ca anexa nr. [] la Contract.
(g) Cumpărătorul se obligă să achite la timp şi în întregime contravaloarea prestaţiilor sportive ale Jucătorilor de fotbal, cu privire la care partile au consimtit, si anume:
(Nume si prenume jucator)
(Nume si prenume jucator)
(Nume si prenume jucator)
Plata prestatiilor sportive ale jucatorilor mai sus mentionati se va face conform prevederilor contractelor civile de prestări sportive încheiate de către Societate cu aceştia, astfel încât Jucătorii de fotbal să nu ajungă în situaţia de a fi declaraţi Jucători de fotbal liberi de contract de către comisiile specializate ale F.R.F. sau A.J.F. Prahova.
Obligatiile de plata aferente conventiilor civile/contractelor individuale de munca incheiate de Societate cu jucatori de fotbal mentionati in anexa nr. [] nu cad in sarcina Cumparatorului, platile urmand a se face de catre Societate, in baza unor finantari acordate in acest scop de catre actionarul Societatii, Liga Asociatiilor Sportive din Petrol (L.A.S.P).
(h) Cumpărătorul se obligă să nu întreprindă niciun fel de acţiune/inacţiune care ar fi de natură să ducă la declararea jucătorilor de fotbal, jucători de fotbal liberi de contract (înţelegând prin aceasta dar nelimitându-se la: justa cauză /justa cauză sportivă, astfel cum acestea sunt definite de către art. 18 alin. 10, lit. c din Regulamentul privind Statutul şi Trasferul jucătorilor de Fotbal pentru anul 2008, excluderea din campionat, desfiinţarea şi/sau dezafilierea Echipei).
(i) Cumpărătorul se obligă să aducă la cunoştiinţa Vânzătorilor orice ofertă de transfer pentru Jucătorii de fotbal nominalizaţi în anexa nr. [] primită pe adresa Societăţii.
(j) Cumpărătorul recunoaşte şi se obligă să respecte contractul nr…………./………… de reprezentare încheiat de către Societate cu un agent de jucători, anexa. [], pentru Jucătorii de fotbal nominalizaţi în anexa nr. []. (este vorba de Centrul de copii si juniori)
(k) Cumpărătorul este ţinut să aducă la cunoştinţa Vânzătorilor transferul temporar al jucătorilor de fotbal nominalizaţi în anexa nr. [] către cluburile de fotbal care activează într-un eşalon fotbalistic cel puţin egal cu cel în care activează Fotbal Club Petrolul Ploieşti.

7.2. Clauzele speciale in beneficiul Hale si Piete:
a) Obligatiile de plata aferente conventiilor civile/contractelor individuale de munca incheiate de Societate cu jucatori de fotbal mentionati in anexa nr. [] nu cad in sarcina Cumparatorului, platile urmand a se face de catre Societate, in baza unor finantari acordate in acest scop de catre actionarul Societatii Liga Asociatiilor Sportive din Petrol (L.A.S.P).
Actionarii se oblige sa depuna toate diligente si sa determine actionarul Societatii, Liga Asociatiilor Sportive din Petrol (L.A.S.P) sa finanteze Societatea in scopul achitarii în întregime a contravalorii prestaţiilor sportive ale Jucătorilor de fotbal nominalizati in anexa nr. [].
Plata prestatiilor sportive ale jucatorilor mai sus mentionati se va face conform prevederilor contractelor civile de prestări sportive/contractelor individuale de munca încheiate de către Societate cu aceştia, astfel încât Jucătorii de fotbal să nu ajungă în situaţia de a fi declaraţi Jucători de fotbal liberi de contract de către comisiile specializate ale F.R.F. sau A.J.F. Prahova.
(b) Cumparatorului i se recunoaste dreptul de a efectua transferurile temporare ale Jucătorilor de Fotbal nominalizaţi în anexa nr. [] către cluburile de fotbal care activează într-un eşalon fotbalistic inferior celui în care activează Fotbal Club Petrolul Ploieşti sub conditia existentei acordului Vânzătorilor.

(8) SANCTIUNI ALE NERESPECTARII OBLIGATIILOR ASUMATE PRIN PROTOCOL
8.1. Avand in vedere toate elementele Protocolului, Partile convin si agreeaza ca, acestea sa fie tinute direct raspunzatoare si sa despagubeasca in intregime partea vatamata pentru incalcarea de catre oricare dintre acestea, in tot sau in parte, a oricareia dintre obligatiile mentionate la art. 6 si 7 din prezentul Protocol.
In cazul in care oricare dintre Parti nu isi indeplineste toate sau oricare dintre obligatiile mentionate in cuprinsului art. 6 din prezentul Protocol si, desi notificat de catre cealalta parte in scopul executarii intocmai a obligatiei, nu isi indeplineste obligatiile intocmai, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificarii, partea in culpa se obliga sa plateasca, la simpla cerere formulata de catre partea vatamata, daune compensatorii in valoare de 1.000.000 (un milion) EURO.
8.2. In cazul in care Hale si Piete isi incalca obligatia principala asumata prin prezentul Protocol, respectiv aceea de incheiere a Contractului in termenii si conditiile stabilite prin Protocol, Partile convin la aplicarea unei sanctiunii, respectiv rezolutiunea de drept a Contractului de cesiune de marci, incheiat concomitent cu Protocolul intre Actionarul 4 (F.S.L.I. Petrom) si Municipiul Ploiesti in calitatea sa de unic actionar al Hale si Piete, rezolutiune ce va opera in baza prezentului pact comisoriu de grad iv, de drept, fara punere in intarziere, fara notificare prealabila si fara interventia instantelor judecatoresti, partile urmand a fi repuse in situatia anterioara incheierii Contractului de cesiune de marci.
In situatia rezolutiunii Contractului de cesiune marci conform alineatului precedent, notificarea privind rezolutiunea Contractului de cesiune de marci impreuna cu Protocolul si incheierea notarului public ce atesta indeplinirea de catre Actionari a procedurii prealabile conform art. 9 din Protocol si neexecutarea de catre Hale si Piete a obligatiei de incheiere a Contractului, constituie inscrisurile si dovezile necesare si suficiente Actionarului 4 (F.S.L.I. Petrom) pentru inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M) a dreptului de proprietate asupra marcii.
8.3. In cazul in care contractul de vanzare-cumparare nu se va incheia din culpa exclusiva a actionarilor conform termenilor si conditiilor din prezentul protocol, dreptul de proprietate asupra marcilor ramane definitiv si irevocabil dobandit de municipiul Ploiesti.

(9) PROCEDURA PREALABILA INCHEIERII CONTRACTULUI
9.1. Partile vor coopera cu buna credinta si vor depune toate diligentele necesare in vederea indeplinirii intocmai si la timp a Conditiilor prevazute la art. 3 din Protocol.
9.2. Partile se vor informa reciproc cu privire la indeplinirea Conditiilor. In acest scop, Partile isi vor transmite reciproc notificari cu privire la indeplinirea fiecareia din Conditii in termen de 15 Zile de la data luarii la cunostinta a respectivei indepliniri. Partile vor prezenta documentele originale care sa dovedeasca indeplinirea Conditiilor in termen de 15 Zile de la data luarii la cunostinta a respectivei indepliniri, in vederea dovedirii respectivei indepliniri.
Mai exact, dar fara a se limita la acestea, Partile in termen de 90 de zile de la data indeplinirii Conditiilor, isi vor transmite reciproc notificari privind data incheierii Contractului, incheiere care nu poate interveni mai devreme de 30.08.2010.

(10). ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
10.1. Prezentul Protocol poate înceta:
prin acordul de vointa al Părţilor exprimat in scris in mod expres;
prin rezolutiune, in caz de neexecutare a tuturor si/sau a oricareia dintre obligatiile asumate de catre Parti;
in cazul desfiintarii oricareia dintre partile contractante, indiferent de cauza de desfiintare a acesteia.

(11). CLAUZE DIVERSE
11.1.Notificări
Toate notificările şi alte comunicări date sau întocmite în temeiul prezentului Protocol vor fi făcute în scris şi transmise partilor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimise prin Serviciul de curierat rapid, sau prin fax, la adresele din prezentul protocol:
Orice notificare va fi considerată a fi legal recepţionată :
în următoarea zi lucrătoare de la momentul transmiterii, în cazul în care transmiterea se face prin fax;
în următoarele …. (………) zile lucrătoare de la data recepţiei confirmării de primire, eliberată de serviciul de curierat;
la momentul livrării, dacă este livrată personal.

(12). MODIFICARE. RENUNŢARE.
Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional.

(13). LEGEA APLICABILĂ. JURISDICŢIE.
13.1, Protocolul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia română si reprezinta o obligatie legal asumata de catre Partile sale.
13.2. Toate conflictele care apar în legătură cu Protocolul, ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi în cele din urmă soluţionate de catre instanta competenta din Municipiul Bucuresti.

Prezentul Protocol – document al Tranzactiei – reprezinta acordul de vointa al Partilor semnatare si este perfectat astăzi [], în limba română, în 5 exemplare cu valoare de original, cate una pentru fiecare parte semnatara.


Niciun comentariu:

A apărut o eroare în acest obiect gadget